Barn,  Digital bildbehandling

Dubbelexponeringar

I denna bild har jag använt 1 bild utöver bilden på Eddie men lagt in den 3 gånger men på olika sätt, vinklar och opacitet.

eddie (2)

I denna bild på Wille är det förutom huvudbilden 3 olika bilder och en av trädbilderna är använd 2 gånger precis som jag gjorde med Eddies.

wille (2)