Bokningsförfrågan

SAMTYCKE VID BESTÄLLD PORTRÄTTFOTOGRAFERING

Robie Aqvilin – fotografering äger rätt att använda bilderna till marknadsföring, tex i reklam, annonser och/eller på hemsidan samt sociala medier så som blogg/Facebook/Instagram så länge företaget existerar.

Vill du inte att bilderna ska användas till ovanstående måste du själv säga till innan fotograferingen genomförs.

Robie Aqvilin – fotografering äger rättigheterna till bilderna, med detta menas att DU aldrig får ändra i bilden (färg, form mm utan min tillåtelse). Du har däremot rätten att använda bilderna du köpt på sociala medier, och/eller födelse/dop/bröllopsannonser i tidningar. Bilderna får dock inte användas i företagsannonser eller företagsmarknadsföring utan mitt godkännande. De får inte heller säljas eller användas av tredje part utan godkännande från mig. Publiceras bilderna enligt ovan godkända sätt ska mitt namn finnas i anslutning till bilden, tex med texten: Fotograf Robie Aqvilin.

För otillåten användning faktureras du enligt SFFs prislista.

BILDSTIL
Ni har valt mig för ni gillar min bildstil. Denna har ni kontrollerat på min hemsida, facebook eller instagram. Min subjektiva bedömning angående bilder och redigering gäller före kundens önskemål.

GDPR
Den 25/5 2018 började den nya dataförordningen att gälla vilken betyder nya reglering för användandet av personuppgifter. Så här hanterar jag era uppgifter:
Robie Aqvilin – fotografering lagrar bilder och kontaktuppgifter (så som namn, email och telefonnummer) till kunder för eget bruk, för att vi ska kunna hålla kontakten.
Jag lämnar INTE ut några personuppgifter till tredje part.
Jag visar endast bilder och eventuellt personers namn på sociala medier och min hemsida efter kontrakt skrivits eller via muntligt godkännande från kund.
Bilder lagras hos Robie Aqvilin – fotografering så länge det finns utrymmesmöjlighet.Syftet med lagring av bilderna är att se min utveckling som fotograf och att använda dem i marknadsföring så som överenskommet enligt kontrakt.
Alla kunder har full rätt att neka min lagring av uppgifter och bilder, men i samband med nekandet försvinner även möjligheten att efterbeställa. Raderas bilderna är de borta från mig för all framtid.
Fakturauppgifter sparas enligt Svensk lag.
I och med användandet av en hemsidetjänst (One) så lagras även datauppgifter enligt deras policy. https://www.one.com/sv/